Endringer i klimakvoteloven som følge av ETS2

Miljødirektoratet har på vegne av Klima- og miljødepartementet sendt på høring forslag om å utvide klimakvoteloven.

Publisert 01.07.2024

Regler for tillatelse, overvåkning og rapportering i det nye klimakvotesystemet for veitransport, bygninger og andre sektorer (ETS2) ble gjennomført i klimakvoteforskriften 1. juli 2024.  

Denne høringen gjelder utvidelse av klimakvoteloven slik at loven vil ha hjemmel til å innføre øvrige regler for det nye kvotesystemet ETS2 i norsk rett.  

Formålet med lovforslaget er videre å utvide klimakvoteloven slik at loven vil gi hjemmel til å innføre krav til at luftfartsoperatører må overvåke og rapportere "ikke-CO2-relaterte effekter" på klimaet fra flyvninger fra 2025.  

Les mer her: