Ett nytt stoff på kandidatlista

Kandidatlista i Reach er nylig oppdatert med ett nytt stoff, bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide.

Publisert 01.07.2024

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 241 stoffer som er identifisert som SVHC (stoffer som gir stor grunn til bekymring).

Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide (EC-nr. 201-279-3) ble oppført på kandidatlista 27. juni 2024. Stoffet ble oppført på lista på bakgrunn av reproduksjonstoksiske egenskaper.

Du kan finne mer informasjon om bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide i lenken til Echa. Her vil du finne en rapport med informasjon om bruk, stoffets egenskaper og hvorfor det er har blitt inkludert på kandidatlista.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Norske myndigheter står bak forslaget

Forslaget om å identifisere stoffet bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide som SVHC og å inkludere det på kandidatlista ble utarbeidet av Miljødirektoratet. Stoffet ble stemplet som SVHC etter diskusjoner i Echas medlemsstatskomite og enstemmig vedtatt. Det var også Miljødirektoratet som utarbeidet forslaget til klassifisering av stoffet som reproduksjonstoksisk. Klassifiseringen som reproduksjonstoksisk har vært gjeldende siden 1. mars 2022.

Relaterte lenker