EU foreslår å oppføre dekloran pluss i POP-forordningen

Kommisjonen ønsker innspill til forslag til oppføring av dekloran pluss i vedlegg I til POP-forordningen. Høringsfristen er 24. juli 2024.

Publisert 04.07.2024

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring knyttet til forslag til oppføring av dekloran pluss i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen).

Kommisjonen forslår å oppføre stoffet med grenseverdi på 1 mg/kg for utilsiktede forurensninger (UTC) i stoffer, stoffblandinger og artikler og med tidsbegrenset unntak for følgende bruksområder:

Frem til 26. februar 2030

  • Romfarts-, rom- og forsvarsapplikasjoner;
  • medisinske bildediagnostikkapplikasjoner;
  • strålebehandlingsapparater og installasjoner;

Frem til 31. desember 2043 eller til utløpet av levetiden (avhengig av hva som kommer først)

  • reservedeler for landbaserte motorvogner, marine, hage- og skogsmaskiner, romfarts-, rom- og forsvarsapplikasjoner, medisinske bildediagnostikkapplikasjoner, og strålebehandlingsapparat og installasjoner, hvor dekloran pluss opprinnelig ble brukt i produksjonen.

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via Kommisjonens høringsportal innen 24. juli 2024.