Ny versjon av Sett og skutt-appen

Miljødirektoratet lanserer ny versjon av appen Sett og skutt. Den eksisterende versjonen vil slutte å fungere innen kort tid og kan avinstalleres.

Publisert 02.07.2024

Jaktstatistikk er viktig i forskning og forvaltning. For hjortevilt skal sette og felte elg og hjort, og felte rådyr, villrein og villsvin registreres i Hjorteviltregisteret. Den enkleste måten å rapportere på, er å bruke appen Sett og skutt som sender data til Hjorteviltregisteret.

Hvis du har lastet ned appen og lagt til dine jaktområder på forhånd, fungerer den også når du er utenfor telefondekning. Da sendes registreringene når telefonen har nettilgang igjen.

Merk at villsvin foreløpig kun kan registreres i Hjorteviltregisteret, og ikke i appen.

En mer brukervennlig app

Den nye appen er mer brukervennlig, og har forbedret oversikt over jaktdager og felte dyr. For elg og hjort er det listeoversikt over alle jaktdager og felte dyr. For villrein og rådyr er det kun listevisning over felte dyr.

I tillegg til å være mer brukervennlig, har det nye appen mulighet for å korrigere feilinformasjon, samt at du kan skifte mellom bokmål og nynorsk.

Endring for elg og hjort

Før skutte dyr kan registreres må nå jeger først registrere jaktdag med antall jegere, timer jaktet og observasjoner. Registreringen av skutte dyr følger altså jaktdagen i den nye appen, slik den også gjør på web. Når jaktdagen med skutte dyr er registrert, vil det skutte dyret ligge i oversikten. Her registreres fellingsinformasjon, som for eksempel slaktevekt og CWD-prøve.

Installere ny Sett og skutt og forberede jakta

Sett og skutt lastes ned fra nettsiden settogskutt.no og ikke via Apple Store eller Google Play.

Merk! Begrepsbruk for å laste ned/installere appen kan variere noe mellom forskjellige enheter

Slik gjør du det for Android 

Bruk nettleseren Chrome

Trykk på + og stegene under for å se fremgangsmåte med bilder

Mangler du nedlastningsikonet som vist i steg 1 over for Android? Da gjør du dette:

Slik gjør du det for iPhone/iPad 

Bruk nettleseren Safari

Trykk på + og stegene under for å se fremgangsmåte med bilder

 

  • Logg inn med jegernummer og fødselsdato
  • Legg til jaktområder (favorittområder)
    • Elg og hjort skal registreres på jaktfelt
    • Villrein og rådyr skal registreres på vald

Husk også at alle felte rådyr nå skal registreres i Sett og skutt/Hjorteviltregisteret og ikke i jakt- og fangstrapporten til SSB.

Spørsmål? 

Kontakt Naturdata som har gratis brukerstøtte for Hjorteviltregisteret med tilhørende apper: