Oppdatering av veikartet for restriksjoner i Reach

EU-kommisjonen oppdaterte 1. juli 2024 listen over (grupper av) stoffer for pågående og planlagte restriksjoner under kjemikalieregelverket Reach.

Publisert 05.07.2024

Formålet med restriksjonsveikartet er å gi virksomheter tidlig informasjon om hvilke stoffer myndighetene planlegger å regulere i EU/EØS, noe som vil gi bransjen forutsigbarhet og tid til å finne alternativer for stoffene som står på listen. Veikartet prioriterer grupperestriksjoner for de mest skadelige stoffene for menneskers helse og miljøet, i tråd med EUs kjemikaliestrategi for bærekraft.

Dette er den første oppdateringen av restriksjonsveikartet siden det ble lansert i april 2022.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relaterte lenker