Revidert regelverk for måling og rapportering

EUs klimakvotesystem: Regelverk for å måle og rapportere kvotepliktige utslipp av klimagasser er på høring i EU. Høringsfrist er 29. juli 2024.

Publisert 09.07.2024

Som følge av EUs klimapakke (Klar for 55) har EU-kommisjonen kommet med revidert regelverk i forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av kvotepliktige utslipp av klimagasser (MR-forordningen).

De foreslåtte endringene i MR-forordningen er gjort som følge av tidligere vedtatte endringer i klimakvotedirektivet.

I norsk rett er de gjeldende rettsaktene om måling og rapportering av klimagassutslipp gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 2.

Gi innspill innen 29. juli 2024

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.