Tilskudd til kommuner med vindkraftverk

Gjennom en ny tilskuddsordning er 18 millioner kroner tildelt natur- og friluftslivstiltak i områder med landbaserte vindkraftverk.

Publisert 05.07.2024

26 ulike tiltak i norske kommuner får nå støtte fra den helt nye ordningen Tilskudd til natur og friluftsliv i områder som er berørt av landbaserte vindkraftverk. Det er Miljødirektoratet som har fått ansvaret for tilskuddsordningen og har behandlet søknadene. Søknadsfristen var 7. juni.

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur eller gjøre det lettere å drive med friluftsliv i kommuner berørt av vindkraftutbygging.

Flere av tiltakene i årets søknader er toårige, og det er gitt tilsagn om 5 millioner kroner i 2024 og 13 millioner kroner i 2025.