Veiledning om separat innsamling av avfall i 2025

Vi har oppdatert veilederne til kommuner og virksomheter med nye krav fra 2025 om utsortering og separat innsamling av avfall.

Publisert 05.07.2024

29. mai fastsatte Klima- og miljødepartementet Forskrift om endring i avfallsforskriften kapittel 10a. (Utsortering, innsamling, forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper). Endringen medfører blant annet krav om utsortering av tekstilavfall.

Veilederen for forskriften er nå oppdatert med omtaler av sentrale bestemmelser som vil gjelde fra 2025, både for kommuner og virksomheter.  

Les mer:

Veiledere startside: