Lovforslag om CCU i EUs klimakvotesystem

Nytt forslag til lov om permanent lagring av klimagasser gjennom karbonfangst og bruk (CCU). Høringsfrist er 16. juli 2024.

Publisert 26.06.2024

Som følge av EUs klimapakke (Klar for 55), har EU-kommisjonen kommet med et lovforslag om klimagasser som er permanent kjemisk bundet i et produkt. Dette blir også omtalt som å lagre klimagasser gjennom karbonfangst og bruk (CCU).

Lovforslaget er en reaksjon som følge av endringer i klimakvotedirektivet.

Gi innspill 

Høringsfristen er 16. juli 2024.

Alle interesserte oppfordres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.