Miljøeffekter av ombruk av to typer emballasje

En nordisk studie har sett på miljøeffekten av løsninger for ombruk av to typer emballasje.

Publisert 11.06.2024

Analysen ble gjennomført ved å studere konsekvenser for 13 ulike kategorier miljøpåvirkninger, herunder klimagassutslipp, vannbruk og arealbruk ved ombruk av to typer emballasje, sammenlignet med engangsemballasje i plast.  Det er Nordisk ministerråd som bestilte studien.

Studien ble gjennomført ved hjelp av en livssyklusanalyse (LCA) for to typer ombruksemballasje:

  1. Transportemballasje: frakt av klær fra netthandel, hvor ombruksemballasje i plast ble sammenlignet med engangs plastemballasje og engangs papiremballasje
  2. Matbeholder for take-away: en ombruksboks i plast ble sammenlignet med engangs emballasje i plast

For at ombruk skal være beste løsningen for transportemballasjen, viste studien at langt flere enn 75 % av forbrukerne må returnere transportemballasjen.

For take-away emballasjen for mat så studien på et scenario der 90 % av forbrukerne returnerer emballasjen til utsalgsstedet og hvert produkt gjennomsnittlig ble brukt om igjen 10 ganger.  Analysen viste at ombruksløsningen hadde lavere miljøfotavtrykk enn engangs plastemballasjen.

At emballasjen blir returnert og faktisk brukt om igjen er avgjørende for at det skal være en miljøgevinst ved ombruk, og derfor er det viktig å gi forbrukerne insentiver for å levere emballasjen tilbake, viser studien.

Rapporten kan brukes av nasjonale myndigheter, kommuner og private aktører som kunnskapsgrunnlag for å velge gode løsninger for ombruk av emballasje.  Den er utarbeidet av Rambøll Danmark på oppdrag fra den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi.