Miljøundersøkelser etter oljeforurensning er oppdatert

Miljødirektoratet har oppdatert retningslinjene for miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning.

Publisert 11.06.2024

Miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning skal gjennomføres for å dokumentere skadeomfang og restitusjonstid for marint liv og marine ressurser og mattrygghet. Undersøkelsene skal tilpasses utslippets karakter, tidspunkt og sted.

Miljødirektoratet har oppdatert retningslinjene "Miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning" (TA-2955) fra 2012. Den nye retningslinjen (M-2532) gir en generell presentasjon av hva som skal undersøkes, hvordan og når undersøkelser skal gjennomføres.