Nye havforsuring-tall for 2023

De årlige oppdateringene om havforsuring gjør at vi kan følge med på utvikling i havforsuring i våre havområder.

Publisert 02.07.2024

Overvåkingen av havforsuring har pågått siden 2010. Miljødirektoratet får i Havforsuringsprogrammet overvåket blant annet pH og metningsgrad for aragonitt i norske kyst- og havområder. Dette inkluderer både faste målestasjoner og prøvetaking fra tokt.