Norges klimagassutslipp klart redusert i 2023

Utslipp av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023. Veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning bidro mest til nedgangen.

Publisert 07.06.2024

Foreløpig tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at klimagassutslippet i Norge var 2,3 millioner tonn lavere i fjor enn året før. Det var på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023. 

Med 9,1 prosent nedgang siden 1990 var menneskeskapte utslipp i Norge på sitt laveste nivå i perioden.