Chemring Nobel: Anbefaler nye utslippsgrenser

Miljødirektoratet anbefaler å endre utslippsgrensene til Chemring Nobel i Hurum og kreve at de utreder tiltak for utslippsreduksjoner til Oslofjorden.

Publisert 08.05.2024

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (14. mars og 2. april) har Miljødirektoratet vurdert nye opplysninger fra bedriften og klagene på tillatelsen sprengstoffprodusenten Chemring Nobel fikk fra departementet i februar til å øke produksjonen ved fabrikken på Sætre i Hurum i Akershus fylke.

Chemring Nobel har utslipp til Håøyfjorden, som er en del av Indre Oslofjord. En utslippsøkning vil kunne påvirke tilstanden i Oslofjorden negativt. Vår vurdering av klagene framgår av brevet vi har sendt departementet.

Miljødirektoratet anbefaler endringer i tillatelsen

Vi anbefaler endringer i tillatelsen etter forurensningsloven på bakgrunn av nye opplysninger fra bedriften om at økt produksjon blir mindre enn omsøkt i fjor høst og gjennomgang av klagene.  

Miljødirektoratet foreslår å endre tillatelsen til Chemring Nobel med nytt rammekrav og nye utslippsgrenser som er i tråd med de nye opplysningene fra virksomheten. Vi anbefaler også at de får et krav om å utrede mulighetene for alternativer til utslipp og økt frekvens for vannovervåking.

Lenker om tillatelse til Chemring Nobel