Elbilbatterier: EU-høring om karbonfotavtrykket

EU foreslår format og metode for utregning av karbonfotavtrykk for elbilbatterier. Høringsfristen er 28. mai.

Publisert 07.05.2024

EUs batteriforordning skal blant annet sørge for å senke klimagassutslipp i hele livsløpet til batterier. Et virkemiddel for å oppnå dette er at batterier skal følges av en erklæring om karbonfotavtrykk.

Det er fabrikanten, som skal lage slike erklæringer, mens importører og distributører skal sjekke at erklæringen ligger ved batteriet før de settes på markedet.

EU-høring om erklæring av karbonfotavtrykk for elbilbatterier

EU-kommisjonen har nå lagt ut en høring (have your say) av forslag til underliggende regelverk til batteriforordningen. Forslaget gjelder erklæring av karbonfotavtrykk for elbilbatterier. De neste årene vil det også komme slike erklæringer for andre typer batterier.

Forslaget er i to rettsakter. En gjelder for format for erklæringen av karbonfotavtrykk, og en annen for metodikken for å regne ut karbonfotavtrykket.

Det er mulig å spille inn til EUs høring innen 28. mai 2024.