Fire besøkssentre for villaks skal autoriseres

Miljødirektoratet har åpnet for søknader om å bli autorisert som besøkssenter for villaks. Søknadsfristen er 10. september 2024.

Publisert 02.05.2024

Et besøkssenter villaks skal formidle vitenskapelig basert kunnskap om de naturlige forutsetningene for den atlantiske villaksens utbredelse og leveområder, artens liv, utfordringer og trusler.  

Sentrene skal videre informere om forvaltningen av villaksbestandene, inkludert tiltak for å ivareta og gjenoppbygge villaksbestandene og deres leveområder. De skal også informere om villaksens betydning for tradisjoner og kulturutøvelse.       

Opplysninger om søknaden 

Miljødirektoratet har utlyst og ønsker søknader om autorisasjon av inntil fire besøkssentre for villaks. Søknadsfrist er 10. september 2024. 

Et senter vil bli autorisert for inntil fem år av gangen dersom ikke annet er oppgitt. 

Her finner du også:

I søknadssenteret finner du også mer informasjon om utlysningen.