Landbasert akvakultur kontrolleres over hele landet

Miljøforvaltningen har i år en landsomfattende tilsynsaksjon med landbasert oppdrett av fisk. Statsforvalterne vil kontrollere flest mulig anlegg.

Publisert 06.05.2024

Oppdrettsanlegg på land kan ved uhell og dårlig drift forurense grunn, luft, sjø og vann. Kontrollene som de ti statsforvalterne skal gjennomføre, omfatter i utgangspunktet alle anlegg på land rundt om i landet.

Statsforvalternes tilsyn på det enkelte anlegg kan være uvarslet i forkant. Miljødirektoratet koordinerer aksjonen.

Kontrollerer at akvakultur på land følger miljøkravene

Hensikten med aksjonen er å sjekke at bransjen følger opp kravene i miljøregelverket og tillatelser etter forurensningsloven. Bransjen har utviklet seg raskt og med stor grad av teknologiutvikling.

Det er stor variasjon i miljøkravene og hvordan anleggene er utformet. En del av tillatelsene er også av eldre dato. Målet med kontrollene er også å gi forurensningsmyndighetene mer kunnskap, slik at vi både kan veilede bransjen bedre og vurdere standardiserte vilkår.

Dette er første gang miljøforvaltningen har en landsdekkende tilsynsaksjon av landbasert akvakultur.