Ny og enklere søknad for tap av tamrein tatt av rovvilt

Miljødirektoratet har utviklet et digitalt søknadsskjema for reineiere som skal søke om erstatning for tap til rovvilt.

Publisert 16.05.2024

Søknadsskjemaet ligger i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter og er utviklet i samarbeid med Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet.  
 
Søknadsskjemaet er nå åpent slik at reineiere kan søke digitalt før fristen den 31. mai. Dette sammenfaller med frist for levering av Melding om reindrift til Landbruksdirektoratet. 

Innlogging i søknadssenteret skjer via ID-porten og sikrer korrekt identifikasjon og personinformasjon. Søknaden blir sendt til Statsforvalteren i søkers distrikt for behandling, og blir tilgjengelig for Statsforvalteren idet den leveres fra søker. 

Vi har utarbeidet nye rutiner for henting av melding om reindrift fra Landbruksdirektoratet, slik at søkere enkelt godkjenner at Melding om reindrift danner grunnlag for erstatningssøknaden, og på denne måten slipper søkere å levere sine grunnlagstall fra reindriften flere steder.  

Miljødirektoratet oppfordrer alle reineiere til å logge inn og levere i elektronisk søknadssenter. Vi har også gitt Statsforvalterne oppdrag om å bistå med informasjon og hjelp til de som leverer digitalt, og ber reineiere ta kontakt med Statsforvaltere i god tid før fristen går ut for ev bistand.