Nytt klimakvotesystem (ETS2)

Informasjon om det nye klimakvotesystemet for veitransport, bygg og andre sektorer.

Publisert 08.05.2024

Fra 1. januar 2025 blir alle som tilgjengeliggjør brensler til forbruk i veitransport, oppvarming av bygninger, bygg- og anleggsektoren og småskala industri og varmeproduksjon omfattet av et nytt klimakvotesystem for veitransport, bygninger og andre sektorer, også kalt ETS2 (Emission trading system 2).

ETS2 er et felleseuropeisk prisvirkemiddel for utslipp fra sektorene, som kommer i tillegg til EUs klimakvotesystem for industri, energiproduksjon, luftfart og maritim transport.  

Brenseloperatører i ETS2 må søke om en utslippstillatelse med tilhørende overvåkingsplan innen 1. september 2024. 

Miljødirektoratet oppdaterer fortløpende nettsidene for ETS2 med ny informasjon, veiledning og pågående lovarbeid.

Miljødirektoratet oppfordrer alle som kan bli søknadspliktige til å sette seg inn i regelverket og å lese veiledning fra EU:

På samme side kan man lese om gjennomføring av EU-regelverket i norsk rett. Der finnes også lenke til høringen om de første endringene i klimakvoteforskriften og tidslinje for innføring av de ulike delene av ETS2. Kommende høringer vil også legges på samme sted.  

Informasjonsmøte 

Onsdag 12. juni klokken 9.00–12.00 inviterer Miljødirektoratet brenseloperatører til et informasjonsmøte om ETS2. Her vil man gjennomgå regelverket, hvilke aktører og brensler som er omfattet og søknadsprosessen for utslippstillatelse. Det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt.

Påmelding og program finner du her: