Økodesignkrav for energirelaterte produkter: Høring

Forslag til bedre og miljøvennlig utforming av ulike energirelaterte produkter er nå på høring, blant annet nye krav til mobiltelefoner og nettbrett.

Publisert 03.05.2024

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt et forslag om endringer i forskrift om miljøvennlig utforming av produkter (økodesignforskriften) på høring. Dette inkluderer krav til mobiltelefoner og nettbrett, som Miljødirektoratet har hovedansvaret for.

De nye kravene til mobiltelefoner og nettbrett skal bidra til lengre levetid og at produktene skal bli lettere å holde ved like, oppgradere og reparere. Dette er viktige forutsetninger for en mer sirkulær økonomi.

Totalt hører NVE nå gjennomføring av 13 EU-forordninger med økodesignkrav som skal sikre mer energieffektiv og miljøvennlig utforming av produkter ved at de fremmer sirkulær økonomi.

NVE foreslår samtidig at både NVE og Miljødirektoratet gis myndighet til å føre tilsyn med krav som følger av økodesignforskriften.

Gi innspill innen 1. juli 2024

Miljødirektoratet og NVE oppfordrer bransjen og interessenter å gi innspill til forslaget, med frist 1. juli 2024.

Høringen er sendt ut av NVE på vegne av Energidepartementet og i samråd med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Relevante lenker