Skipsverft har for svak kontroll med sine utslipp

Mange norske skipsverft mangler oversikt over hva de slipper ut og om utslippene har miljømessig betydning, viser miljøforvaltningens tilsyn.

Publisert 16.05.2024

Statsforvalterne og Miljødirektoratet kontrollerte i fjor 42 skipsverft langs hele kysten. Målet var å kontrollere om verftene overholder miljøregelverket og å bidra til å styrke og utvikle bransjens og statsforvalterens kunnskap og kompetanse på området.

Resultatene var nedslående. Aksjonen viser ingen miljøforbedring fra tidligere tilsyn.

For dårlig kontroll av utslipp

Utslipp fra skipsverft knytter seg i hovedsak til mekanisk overflatebehandling av skrog. Flere verft hadde alvorlige brudd på miljøregelverket.

Verftene har ikke hatt god nok kontroll på sine utslipp og oversikt over om de forurenser sjøen. To av tre verft fikk også avvik knyttet til håndtering av avfall.

Det vanligste bruddet er for lagring av avfall, der over halvparten av skipsverftene har avvik fra miljøkravene. Dette gikk på manglende levering av farlig avfall og manglende oversikt over innhold eller mengde avfall.

Det var også en del brudd på regelverket om internkontroll.

Følger opp alle skipsverft med brudd på miljøregelverket

Skipsverftene plikter å rette opp slik at de opererer i tråd med miljøregelverket. Statsforvalteren vil følge opp at skipsverftene retter opp bruddene.

Det er også aktuelt å følge opp bedriftene med de mest alvorlige bruddene med nye tilsyn.