Tildeling av klimakvoter for 2026–2030

Informasjon om skjema for søknad og søknadsprosess for anlegg uten aktivitet i basisperioden og tilgang til Tilde.

Publisert 06.05.2024 | Oppdatert 06.05.2024

Flere versjoner av BDR- og MMP-skjema

Etter at EU-kommisjonen publiserte skjema for grunnlagsdata (BDR) og skjema for metodeplan (MMP) har disse skjemaene blitt oppdatert på EU sine nettsider. De oppdaterte versjonene av skjemaene er å finne på Miljødirektoratet sine nettsider. EU-kommisjonen vil lage et verktøy som Miljødirektoratet vil benytte for å trekke ut data fra BDR-skjemaene som skal sammenstilles i de nasjonale tildelingsplanene (NIM). Dette verktøyet vil håndtere at det er brukt ulike versjoner av BDR-skjemaene. Med andre ord er det greit å benytte alle versjoner av BDR-skjema for periode 2026–2030.

Anlegg som ikke har hatt aktivitet i basisperioden (2019–2023)

Dersom anlegget ikke har hatt aktivitet i basisperioden, men har fått en tillatelse før 30. juni 2024, må anleggsoperatører uansett levere en søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2026–2030 til fristen 30. mai 2024, dersom de ønsker å få tildeling av kvoter i denne perioden. Dette innebærer at anleggsoperatørene kun må fylle ut arkfane A i skjema for grunnlagsdata (BDR) for perioden 2026–2030.

Det er viktig at anleggsoperatør fyller ut punkt II.1 under arkfane A, som angir om anlegget søker om tildeling eller ikke. Eksisterende anlegg som ikke søker om tildeling, vil ikke ha muligheten til å motta tildeling av gratiskvoter for hele perioden 2026 til 2030. Skjema for grunnlagsdata skal leveres i søknadsportalen Tilde, i søknadsskjema "Tildeling av klimakvoter".

Tilgang til søknadsportalen Tilde

Dersom du ikke kommer inn i Tilde, sjekk at du har følgene tilganger i Altinn:

  • tilgang til å representere anlegget
  • rollen "Energi, miljø og klima"