Tildeling av klimakvoter for bruk av elektrisitet

Tildeling av klimakvoter for perioden 2026-2030: Miljødirektoratet har fått signaler om hva som kan gi tildeling for bruk av elektrisitet.

Publisert 03.05.2024

Miljødirektoratet har forstått signaler fra EU-kommisjonen slik:

·       Enheter som produserer varme fra elektrisitet, er berettiget tildeling av klimakvoter.

·       Elektrisitet som benyttes til produksjon av mekanisk energi er ikke berettiget tildeling av klimakvoter.

·       Mekanisk energi produsert fra brensler, er berettiget tildeling av klimakvoter.

·       Elektrisitet som benyttes til oppvarming av lokaler er berettiget tildeling av klimakvoter. Merk at dersom du har delinstallasjon for produkt inngår oppvarming av lokaler i denne delinstallasjonen.

Miljødirektoratet anbefaler at anleggsoperatørene, med bakgrunn i dette, vurderer hvilke enheter som kan tas med i søknaden om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2026–2030. Dette må verifiseres av en tredjeparts verifikatør.