Webinar: Ny undersøkelse om bruk av Oslofjorden

En ny større befolkningsundersøkelse om friluftslivsbruk av Oslofjorden presenteres i et webinar tirsdag 7. mai.

Publisert 02.05.2024

Hvilke friluftslivsaktiviteter er mest populære på fjorden eller i strandsonen i Oslofjorden, og når og hvor utøves de? Hva er det som fremmer eller hemmer friluftslivsbruken, og hvilke problemer og konflikter opplever brukerne?

Dette er blant spørsmålene tre rapporter Miljødirektoratet har bestilt fra Norges idrettshøgskole, Københavns Universitet og Transportøkonomisk institutt skal besvare.

Blant annet er det gjort en større befolkningsundersøkelse med mer enn 12.000 respondenter.

Rapportene publiseres 7. mai og presenteres i et webinar arrangert av Miljødirektoratet kl 9-10 samme dag.