Endringer i klimakvoteforskriften som følge av ETS2

Miljødirektoratet har på vegne av Klima- og miljødepartementet sendt forslag til endringer i klimakvoteforskriften på høring.

Publisert 20.03.2024

Høringen gjelder regler for å overvåke og rapportere utslipp i forbindelse med innføring av et nytt kvotemarked for bygningssektoren, veitransportsektoren og andre sektorer (ETS2) i Norge.  

Miljødirektoratet har valgt å dele opp innføringen av regelverket for å sikre at reglene som trer i kraft først kommer på plass først. Denne høringsrunden må derfor sees på som den første av flere i forbindelse med innføring av ETS2 i Norge.