Innloggingsproblemer i Produktregisteret

Har du problemer med å logge deg inn i Produktregisteret? Det er laget en løsning som kan hjelpe deg som havner i en evig løkke av innloggingsforsøk.

Publisert 25.03.2024

Noen norske brukere har fremdeles problemer ved innlogging i Kjemikaliedeklarering til Produktregisteret 

Fiks for å slette "lokal storage" er laget 

Det har vært en situasjon hvor innlogget bruker blir kastet inn i en evig løkke av innloggingsforsøk mot ID-porten. Dette har for noen blitt løst ved å bruke inPrivate vindu i nettleseren. 

Det har nå blitt satt opp et “/logout” endepunkt som bruker kan nå for å kaste seg selv ut av evig løkke ved å slette local storage (tilsvarende cookies). 

Klikk på lenken under for å bli kastet ut av løkken: 

https://skjema.produktregisteret.no/logout 

Det vil ikke se ut som om det skjer veldig mye, og man dirigeres bare tilbake til forsiden for kjemikaliedeklarering (https://skjema.produktregisteret.no/). Etterpå skal du kunne logge deg inn uten problemer.