Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Kjemikaliebyrået Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach med to nye stoffer, dicumyl peroxide og triphenylphosphate.

Publisert 07.03.2024

Høringsfrist er 15. april 2024.

Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC) blir de ført opp på kandidatlista i Reach.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • Dicumyl peroksid (bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide), (EC 201-279-3)

Stoffet brukes i produkter som blant annet pH-regulerende middel, flokkulant og nøytraliserende middel. Stoffet er klassifisert som skadelig for forplantningen.

  • Triphenyl phosphate (EC 204-112-2)

Stoffet brukes som flammehemmer og plastmykner i blant annet polymerformuleringer, lim og fugemasse og i kroppspleieprodukter. Stoffet er foreslått som hormonforstyrrende i miljøet.

Gi innspill til Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Frist for å sende kommentarer er 15. april 2024.

Du kan finne mer informasjon om hvert stoff i lenken til Echa. Under "details" i tabellen med de foreslåtte stoffer, vil du finne en rapport med informasjon om bruk, stoffets egenskaper og hvorfor det er foreslått inn på kandidatlista.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt