Kurs om kartlegging av naturtyper på land

Trenger du en innføring i naturtypekartlegging etter vår instruks? Dette er metoden som skal brukes for å hente inn kunnskap om naturtyper på land.

Publisert 07.03.2024

Miljødata brukes som grunnlag for å ta beslutninger om bruk av arealer. Det er derfor viktig at disse dataene er av god kvalitet. Fra 2021 har det vært krav om at metoden beskrevet i Miljødirektoratets instruks skal brukes i kartlegging av naturtyper på land. Kartleggingsmetoden er basert på Natur i Norge-systemet (NiN).   

Følg webinarserien om naturtypekartlegging som holdes våren 2024 for å lære mer.   

Hvem er webinarene relevante for? 

  • kartleggere som skal utføre kartleggingsoppdrag  
  • webinar 1 og 4 er også relevante for kommuner, Statsforvalteren og andre som skal bruke data fra kartlegging 

Kursdager 

Tilbudet er digitalt, og åpent for alle interesserte. Påmelding og informasjon om de ulike webinarene finner du på denne siden:

Webinarene er tilgjengelig som opptak i etterkant av sendetidspunktene. 

Digitale veiledere

Veiledere om kartlegging av naturtyper på land etter Miljødirektoratets instruks finner du her: