Nye planretningslinjer for klima og energi på høring

Kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å lese og gi innspill på forslag til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi.

Publisert 20.03.2024

Det er særlig relevant for klima- og energirådgivere og planleggere, men også andre i kommunene, fylkeskommunene og statlig forvaltning. Forslaget er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet, og Miljødirektoratet samler og oppsummerer høringsinnspillene. Høringsfristen er 12. juni 2024.

Formålet med de statlige planretningslinjene (SPR) for klima og energi er at kommunesektoren og staten skal stimulere og bidra til ytterligere reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses et klima i endring (klimatilpasning).

Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet (erstatter SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging) er også sendt på høring. Vi oppfordrer kommunene til å gjøre seg kjent med begge forslagene.