Nytt nasjonalt grunnkart

Et heldekkende grunnkart for bruk i arealregnskap er nå tilgjengelig.

Publisert 21.03.2024

Kartet viser arealdekke, arealbruk og økosystemer for hele landet. Det er satt sammen av data som allerede benyttes i den offentlige statistikken for arealbruk og arealressurser, og er deretter beriket med data fra andre offentlige databaser og registre.  

Målgruppen for kartet er arealforvaltningen og særlig kommuner og fylkeskommuner som jobber med ulike former for arealregnskap. 

Miljødirektoratet, Norsk institutt for bioøkonomi, Statistisk sentralbyrå og Kartverket har utviklet kartet. Miljødirektoratet har hatt ansvaret for økosystemkodingen med god hjelp fra Norsk institutt for naturforskning. Økosysteminndelingen følger Eurostats nyutviklede inndeling. 

Du kan lese mer om kartet her: 

Testversjon av grunnkart er tilgjengelig via geonorge.no, og dokumenteres og forvaltes innenfor rammene av det nasjonale geodatasamarbeidet Norge digitalt. Målet er å ferdigstille kartet i 2024 og få det over i årlig oppdatering og drift i 2025.