Økodesign: Kravforberedende studie om tekstiler

EU skal vurdere kommende økodesignkrav for tekstiler. Miljødirektoratet oppfordrer norske aktører til å delta.

Publisert 11.03.2024

EUs regelverk for økodesign skal blant annet sikre at produktene som settes på markedet i Europa er designet for en sirkulær økonomi. Konkrete krav til økodesign kommer i detaljerte EU-regelverk under den nye økodesignforordningen som regulerer enkeltprodukter eller stiller krav til flere lignende produkter.

EU har nå startet arbeidet med en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse (kravforberedende studie) for regelverk om økodesignkrav, grønne offentlige anskaffelser og reviderte EU Ecolable kriterier for tekstiler.

Studien gjennomføres i tråd med økodesignforordningen, metodikken MEErP (MEErP) og EU Ecolabel forordningen.

Det arrangeres møte for interessenter 18 og 19. mars 2024.

Oppfordrer norske aktører til å ta del i studien

EU-kommisjonen har lansert den kravforberedende studien for å vurdere muligheten for å foreslå økodesignkrav for tekstiler.

Miljødirektoratet oppfordrer norske interessenter til å registrere seg på studiens hjemmeside.