PFAS: Neste trinn for restriksjonen

Arbeidsprogrammet for behandlingen av restriksjonsforslaget mot PFAS har nettopp blitt offentliggjort av det Europeiske kjemikaliebyrået (Echa).

Publisert 15.03.2024

Restriksjonsforslaget mot PFAS blir for øyeblikket vurdert av Echa's vitenskapelige komité for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC). Samtidig revurderer Danmark, Tyskland, Nederland, Sverige og Norge restriksjonsforslaget med utgangspunkt i nye opplysninger fra 5642 høringssvar som ble sendt inn under den offentlige høringen.

Echa's vitenskapelige komitéer vil vurdere og diskutere mindre deler av forslaget på møtene deres.  

Mer informasjon om de vitenskapelige komitéenes videre planer for behandling av forslaget vil bli annonsert fortløpende av Echa.  

Bakgrunn for restriksjonsforslaget

Restriksjonsforslaget mot PFAS er utarbeidet av Danmark, Nederland, Tyskland, Sverige og Norge. Forslaget ble sendt inn til Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) den 13. januar 2023. Formålet med restriksjonsforslaget er å redusere PFAS-utslipp til miljøet og gjøre produkter og prosesser tryggere for mennesker i EU og EØS. I løpet av den seks måneder lange høringsperioden fra 22. mars til 25. september 2023 ble det sendt inn 5642 høringssvar til Echa.

Etter at Echa's komitéer har fullført sine vurderinger vil Europakommisjonen sammen med medlemslandene vedta en endelig restriksjon mot PFAS.