Revidert regelverk for akkreditering og verifikasjon

EUs klimakvotesystem: Høring av regelverk for verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører er lagt ut. Høringsfrist er 15. april 2024.

Publisert 21.03.2024

Regelverket for verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører må oppdateres som følge av endringene i EUs klimapakke (Klar for 55). 

I norsk rett er de gjeldende rettsaktene om akkreditering og verifikasjon gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 2. 

Høringsfrist: 15. april 2024