Foreslår vern av 25 skogområder

Miljødirektoratet har 19. mars sendt tilrådning med forslag om vern av 25 naturreservater i skog til Klima- og miljødepartementet.

Publisert 19.03.2024