Opphugging av skip – kravene skjerpes

Fra nyttår må redere som vil skrape gamle skip, forholde seg til et strengere regelverk enn tidligere.

Publisert 07.12.2018

Hensikten er å beskytte miljøet mot farlige materialer og stoffer om bord i skipene, og redusere helserisikoen for arbeidere som jobber med opphogging. Les mer hos Sjøfartsdirektoratet