Lofoten får ny nasjonalpark

Norge har fått sin 40. nasjonalpark på fastlandet med Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.06.2018

Vernet bidrar til å sikre viktige områder for flere truede dyre- og plantearter, men også at et unikt og populært friluftsområde ivaretas for framtiden.

Hekkeområder for sjøfugler

I nasjonalparken finnes det hekkeområder for sjøfugler som toppskarv, teist og krykkje. Vernet i Lofotodden vil gi sjøfuglene en mer forutsigbar fremtid i området.

På yttersiden av Moskenesøya finnes det hekkende kongeørn og havørn i tillegg til flere falkearter. Rødlista arter som tyvjo og strandsnipe vil du også finne i nasjonalparken.