Miljødirektoratet bidrar i statlig aksjon i Øygarden

Miljødirektoratet bidrar med miljøfaglige råd og oppsynspersonale i forbindelse med statlig aksjon etter at den norske fregatten KNM Helge Ingstad gikk ned. Kystverket leder oljevernaksjonen.

Publisert 17.11.2018

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. Det er nå erklært statlig aksjon, som innebærer at Kystverket leder oljevernaksjonen, mens Sjøforsvaret leder arbeidet med bergingsoperasjonen for havaristen (KNM Helge Ingstad).

Miljødirektoratet gir råd om miljøfaglige spørsmål og miljøverdier i området på oppdrag fra Kystverket.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, har bistått i felt siden 9. november. SNO har bistått med feltpersonell og en båt på oppdrag fra Kystverket.

Eventuelle spørsmål fra medier eller publikum skal rettes til Kystverket.

SNOs oppgaver

SNOs hovedoppgaver har vært å overvåke og registrere sjøfugl, vilt og sjøpattedyr i området og registrere eventuell oljeskade på disse. SNO varsler Kystverket umiddelbart hvis det oppstår akutte situasjoner der sjøfuglkonsentrasjoner trues av oljeflak eller man finner oljeskadde individer av sjøfugl, vilt og sjøpattedyr.

Friske individer registreres for å kunne ha referansetall dersom det oppstår dødelighet.

I samråd med Kystverket avbrøt SNO oppdraget på grunn av værforhold ettermiddagen onsdag 14. november ettermiddag. Ifølge værprognosene kan det være aktuelt å gjenoppta oppdraget lørdag eller søndag.

Les mer om statlig aksjon på Kystverkets nettsider