101 jerver kan felles i lisensjakta

Mandag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv som varer fram til 15 februar. Klima- og miljødepartementet og de regionale rovviltnemdene har i år åpnet for felling av til sammen 101 jerver.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.09.2018

Stortinget har slått fast at lisensfelling er det viktigste virkemiddelet for å regulere jervebestanden, og har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige ungekull av jerv. Antall årlige ynglinger er fordelte på regionale mål for hver rovviltregion.

Bestandsmålene for de respektive rovviltregioner er oppnådd i alle regioner og det er derfor de regionale rovviltnemndene som fastsetter lisenskvotene. I noen regioner er kvotene påklaget og Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om kvote.

 

Hunndyr*

Totalt kvote

Region 1

8

8

Region 2

2

2

Region 3

3

8

Region 4

-

-

Region 5

16

16

Region 6

11

21

Region 7

8

16

Region 8

18

30

Totalt 

66

101

* Hunndyrkvoten angir maksimalt antall hunndyr som kan felles. Ved oppfylt hunndyrkvote avsluttes lisensfellingen uavhengig av om totalkvoten er fylt.

For mer informasjon om kvoter og fellingsområder i de respektive regioner, se vedtak på miljovedtak.no eller kontakt fylkesmannen i det respektive fylket.

Flere påviste ungekull

Bestanden av jerv har de siste årene ligget over bestandsmålet på 39 årlige ungekull. Foreløpige tall viser en oppgang i antall ynglinger våren 2018 sammenliknet med året før. Les mer om dette her.

Endelig oversikt over antall ungekull av jerv vil foreligge når rapport fra Rovdata kommer 1. oktober.

Registrering som lisensjeger

For å delta i lisensfelling må du være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Kontinuerlig og oppdatert informasjon om antall dyr som er igjen på kvoten får du ved å ringe vakttelefonen hos Fylkesmannen i det respektive fylket. Jegerne plikter å sette seg inn i gjeldende regler og holde seg kontinuerlig oppdaterte om tall på dyr på kvoten.