Retningslinjer for klimatilpasning vedtatt

Regjeringen har vedtatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.09.2018

Formålet med retningslinjene er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom sin planlegging skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler. 

Dagens retningslinjer for klima og energi blir derfor utvidet til også å gjelde klimatilpasning. 

Les mer hos
Klima- og miljødepartementet