Retningslinjer for klimatilpasning vedtatt

Regjeringen har vedtatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

Publisert 13.09.2018

Formålet med retningslinjene er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom sin planlegging skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler. 

Dagens retningslinjer for klima og energi blir derfor utvidet til også å gjelde klimatilpasning. 

Les mer hos
Klima- og miljødepartementet