Ferdselsforbud i fredningsområder for fugl

Sjøfugler som blir forstyrret i hekketida kan i verste fall forlate egg og unger. Fra i dag inntrer ferdselsforbud i hekkeområder rundt om i landet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.04.2019

Flere millioner par fugler forsøker akkurat nå å bli foreldre i hav- og kystområdene våre. Også på fastlandet legger sjøfugler i disse dage r egg på holmer, skjær og i fuglefjell.

I hekketida trenger fuglene ro. Fra 15. april til 15. juli er det derfor forbudt å gå i land eller nærme seg en rekke sjøfuglområder, fra svenskegrensa i sørøst til grensa mot Russland i nord.

– Vi bør alle ta hensyn til hekkende sjøfugl uavhengig av om det er ferdselsforbud eller ikke, men i mange verneområder langs kysten er det altså forbudt å forstyrre fuglene. Vi vil i år kontrollere at ferdselsforbudet blir holdt i hele landet, mens vi tidligere har konsentrert innsatsen i områder med stor utfart, sier direktør i Statens naturoppsyn, Morten Kjørstad.

Arter i tilbakegang

21 sjøfuglarter hekker på det norske fastlandet og 12 av dem er listet i Norsk rødliste for arter, lista over arter med risiko for å dø ut i Norge, utarbeidet av Artsdatabanken.

Over tid har mange av artene opplevd en sterk bestandsnedgang. Nedgangen har vært sterkere på fastlandet enn for eksempel på Svalbard og Bjørnøya.

Mange faktorer påvirker fuglene og bidrar til å forklare bestandsnedgangen, men ferdsel som forstyrrer hekkingen er en påvirkning på toppen av andre faktorer.

– Fugler som blir skremt bort fra reiret vil i verste fall gi opp hekkinga og forlater området. Hvis det gjentar seg over flere, kan det ha betydning for bestanden. For å beskytte sjøfuglene må vi begrense de påvirkningene som vi kan kontrollere, og forstyrrelser fra mennesker er en av dem, sier Morten Kjørstad.

Hold avstand

Mange viktige hekkeområder er vernet som naturreservater. Her gjelder det altså ferdselsforbud, som er merket med skilt, og noen steder med informasjonstavler om regler for ferdsel.

– Enten du ferdes til fots eller i båt, er det ditt ansvar å overholde regelverket. Ferdsel kan være forbudt også i en 50-meters sone i sjøen utenfor holmer og øyer, sier SNO-direktøren.

Du kan finne kart som viser deg hvor norske verneområder finnes i Naturbase og i appen Miljøstatus kart som kan lastes ned til mobiltelefonen.

Fylkesmannen eller lokalt SNO kan også kontaktes om ferdselsforbudene som gjelder.