EØS-midlene: Nye prosjektmuligheter i Bulgaria

Et nytt samarbeidsprogram med Bulgaria under EØS-midlene gir norske fagmiljøer, næringsliv, miljøorganisasjoner og andre mulighet til å delta i prosjekter og i bilaterale aktiviteter sammen med bulgarske partnere. Oppstartseminaret skjer i Sofia 8.-9.mai.

Publisert 02.04.2019

Bulgarian Ministry of Environment and Water er programoperatør for det nye programmet. De inviterer nå til oppstart av prosjektsamarbeid innen områdene:

  • Vurdering, overvåkning og forvaltning av marine områder
  • Lokal ressursforvaltning (sirkulær økonomi/avfall)
  • Lokal innsats for å redusere klimagassutslipp og tilpasse til klimaendringer

Prosjekter som tildeles midler etter en nærmere fastsatt utlysings- og godkjenningsprosedyre, skal gjennomføres med en siste sluttdato april 2024 (dersom ikke en tidligere sluttdato blir bestemt).

Informasjonsseminar i Sofia 8.-9. mai

Det gis reisestøtte for deltakelse på seminaret. Merk at registrering til seminaret og søknad om reisestøtte kun skjer gjennom den beskrevne framgangsmåten.

Informasjon finnes i lenkeoversikten under.

Søknadsfrist 15. april

Den bulgarske programoperatøren godkjenner eller forkaster søknadene og forbeholder seg samtidig retten til å avslutte påmeldingene og søknadene før den satte fristen dersom det kommer flere søknader enn kapasiteten og budsjettene tillater.

Det er imidlertid ingen betingelse å delta på seminaret for senere å søke om prosjektstøtte som partner i et samarbeidsprosjekt.

Den offisielle nettsiden for EEA/Norway Grants er www.eeagrants.org . Her vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om kommende åpne utlysninger i Bulgaria og andre mottakerland. Slik informasjon vil også bli lagt ut på EØS-midlenes bulgarske hjemmeside og Miljødirektoratets hjemmeside. 

Spørsmål knyttet til programmet, det aktuelle informasjonsseminaret, inkludert framgangsmåte ved søknad om reisestøtte, kan rettes til den bulgarske programoperatøren på epost eea@moew.government.bg

Dette er også adressen søknad om reisestøtte skal sendes til.

Adresser for søknader og registreringer

Her er nyttige lenker og adresser til påmelding og informasjon om samarbeidsprogrammet med Bulgaria