Fluorholdige gasser – endret regelverk

Fra 14. desember 2018 er det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser i Norge. Dette er sterke klimagasser.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.02.2019

Reglerene er skjerpet for å reduserse utslippene.

Fluorholdige klimagasser (f-gasser) brukes først og fremst i kuldeanlegg, varmepumper og høyspentelektronikk.

De nye reglene blir innført fordi EUs reviderte f-gassforordning av 2014 nå er gjort gjeldende i Norge.

Import-eksport

Det er også innført import- og eksportkontroll av hydrofluorkarboner (HFKer) i bulk som følge av et regime for å fase ned importen på sikt.

Reglene er fastsatt i produktforskriftens kapittel 6a. Regelverket omfatter også Svalbard og Jan Mayen.

Fem års sertifikater

I tillegg til endringene som følger av EUs reviderte f-gassforordning med underforordninger, endres sertifiseringsordningen for personell og bedrifter som håndterer fluorholdige klimagasser. Fra 1. juni 2020 blir det innført en tidsbegrensning på fem år for f-gass sertifikatene.

Gjelder flere grupper

Endringene i produktforskriften får konsekvenser for virksomheter som importerer, eksporterer og selger HFKer i bulk, samt virksomheter som selger, eier, drifter, installerer, vedlikeholder og demonterer anlegg og utstyr som inneholder de fluorholdige klimagassene HFK, PFK og SF6.

Det er ingen endringer i annet regelverk om fluorholdige klimagasser, for eksempel avfallsforskriften, kjøretøyforskriften og særavgiften på import av HFKer.

Veiledning om regelverket for fluorholdige gasser