Skjeggkre-middel tillates

Miljødirektoratet godkjenner at et insektmiddel kan brukes mot skjeggkre. Uttestingen av produktet har vist at det er effektivt i bekjempelsen av insektene. Produktet er ikke tillatt brukt av privatpersoner.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.02.2019

Det har vært en betydelig økning av skjeggkre i norske boliger de siste årene, uten at det har vært gode metoder til bekjempelse.

Folkehelseinstituttet har et pågående forskningsprosjekt for å finne produkter og metoder som er mer skånsomme for helse og miljø. De har testet ulike åtebaserte produkters effekt mot skjeggkre med godt resultat.

Ingen av disse produktene har fram til nå vært godkjent til bruk mot skjeggkre.

Middel mot skjeggkre

Et av produktene som har vært utprøvd er Advion Cockroach Gel, som tidligere kun har vært godkjent for bruk mot kakerlakker. Firmaet bak produktet søkte derfor Miljødirektoratet om endring av bruksområdet slik at det også kunne bli tillatt brukt mot skjeggkre.

Den dokumentasjonen firmaet tidligere har levert i forbindelse med søknad om godkjenning, er dekkende også for at det kan brukes på skjeggkre. Miljødirektoratet har derfor godkjent endringen uten å måtte gjøre noen ny risikovurdering av produktet.

Resultatet er at profesjonelle bekjempere har fått tilgang til et lovende middel mot skjeggkre som er mer skånsomt for helse og miljø enn de fleste alternativene. Produktet kan imidlertid ikke kjøpes og brukes av privatpersoner.