Avansert biodrivstoff – global produksjon

Miljødirektoratet har fått laget en oversikt over global produksjon av flytende avansert biodrivstoff i dag og hva som forventes fram til 2030.

Publisert 01.07.2019

Det er tatt utgangspunkt i alle produksjonsanlegg for avansert biodrivstoff, og planer for slike, som det eksisterer tilgjengelig informasjon om.

Dagens globale produksjon av avanserte biodrivstoff er på cirka fem milliarder liter (cirka 50 TWh) og om lag 96 prosent består av HVO basert på vegetabilske og animalske fett- og avfallsoljer.

Dette volumet kommer til å øke framover, og studien anslår at det vil ligge på mellom 15 milliarder liter (lavt scenario) og 23 milliarder liter (høyt scenario) i 2030.

Konsulenten vurderer at også framtidig produksjon i all hovedsak vil være HVO. 

Det er konsulentselskapet CIT industriell AB som har laget oversikten.

Rapporten:Production of liquid advanced biofuels - global status