Mange kjemikalier er ikke riktig faremerket

Miljødirektoratet har i en større kontrollaksjon sjekket om en rekke kjemikalier er riktig faremerket.

Publisert 04.07.2019

Vi fant at 17 prosent av dem manglet faremerking på norsk eller hadde andre mangler. 

- Feilmerkede kjemikalier kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig at kjemikaliene er merket slik at forbrukerne kan ta forholdsregler ved bruk. De alvorligste manglene vi fant på denne kontrollen, var produkter som manglet barnesikker lukning og noen få produkter med giftige kjemikalier som ble solgt til private forbrukere, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. 

Mange vanlige produkter er kjemikalier som inneholder stoffer som har farlige egenskaper for helse og/eller miljø. Kjemikalier med farlige egenskaper skal merkes med en fareetikett som opplyser om de farlige egenskapene og hvordan man skal bruke kjemikaliet på en sikker måte.

Ved noen farer skal kjemikaliet også ha emballasje med barnesikker lukning og følbar advarselsmerking når det selges til forbrukere. For enkelte kjemikalier skal det også oppgis hvilke stoffer som gir de farlige egenskapene.

Under aksjonen kontrollerte vi også om kjemikaliene var riktig emballert og om de var lovlige å selge til forbrukere.

Kontroll i 38 butikker

På det uvarslede tilsynet sjekket Miljødirektoratet i alt 1144 kjemikalier i 38 butikker i Oslo og omegn, Trondheim, Drammen, Porsgrunn/Skien og Ålesund. Kjemikaliene som ble kontrollert var fra ulike bransjer som hjem/hobby, dagligvare, byggevare, jernvare, sport/fritid, båt og bil. Kjemikaliene var for eksempel tennvæsker, lim, maling og vaskemidler.

Totalt ble det funnet 215 kjemikalier med feil eller mangler ved merking, og emballasje, som var ulovlige å omsette til private eller underlagt begrensinger som ikke ble fulgt. Den vanligste feilen er at kjemikaliene mangler en faremerking på norsk. Vi fant også to farlige kjemikalier som ikke er lov å selge til forbrukere.

Miljødirektoratet følger opp alle alvorlige avvik med ansvarlig importør og distributør i Norge. 

Færre mangler enn tidligere

Miljødirektoratet har kontrollert faremerking av kjemikalier flere ganger siden 2015. Ved tidligere kontroller har det vært funnet feil ved 30 % og 20% av kjemikaliene. Ser man på utviklingen fra 2015 til 2019 viser resultatene fra dette tilsynet at faremerking av kjemikalier med feil er synkende. Fortsatt er det imidlertid altfor mange kjemikalier som ikke er korrekt merket.