Nå kan du melde inn din sjøfangst av sjøørret

Miljødirektoratet lanserer en nettbasert løsning for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye tatt med stang eller håndsnøre i sjøen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.07.2019

– Sportsfiske i sjøen etter laks, sjøørret og sjørøye har lange tradisjoner, og har blitt stadig mer populært den senere tid. Vi har i dag ikke oversikt over hvor mye som fanges i dette fisket. Vi vet også at mange av sportsfiskerne i sjø har et ønske om fangststatistikk, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Ny nettløsning

Gjennom den nettbaserte fangstrapporteringsordningen Stangfiske i sjø legger Miljødirektoratet nå til rette for at den som driver med stangfiske i sjø kan rapportere fangsten sin i samsvar med rapporteringsplikten i lakse- og innlandsfiskloven § 44.

Fram til nå har det bare vært mulig å rapportere fangst tatt i elv eller med faststående redskap i sjø.

Det er ikke krav om fiskekort i sjø, fordi dette er en del av allemannsretten.

– Den nye nettløsningen vil kunne gi et vesentlig bidrag til det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å ha en god forvaltning av disse artene, sier Hambro.

Elektronisk fiskedagbok

I Stangfiske i sjø rapporteres hvilke arter som fiskes og hvor stor fisken er, hvor og når fisken er fanget, hvilket redskap som er brukt og om den ble avlivet eller sluppet ut igjen.

Vi tror også mange fiskere ønsker å ha en elektronisk fiskedagbok. Det er mulig å laste opp bilde, og du kan også hake av for at ingen andre enn miljøforvaltningen kan se din fangst og hvor din favorittplass er, om du ønsker å holde den hemmelig.

Den nye løsningen lanseres i villaksens år 2019. Det er de internasjonale samarbeidsorganene for villaks rundt Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) som står bak villaksåret som markeres i en rekke land - inkludert Norge.

Informasjon begge veier

Miljødirektoratet tar sikte på å legge ut oversikter over fiskeregler, fangststatistikk og annet som kan være nyttig eller ønskelig for sportsfiskerne, og som det kan være praktisk å ha lett tilgjengelig fra fisketuren. Vi vil utvide denne informasjonen gradvis ut fra erfaring og ønsker.

Stangfiske i sjø skal fungere både for de som foretrekker mobilen og de som liker å sitte foran en pc. Du bruker ditt mobilnummer for å opprette en bruker og så er det bare å starte rapporteringen.

Skitt fiske!