Fosseråsa i Geiranger Norges første Nasjonale turiststi

Miljødirektoratet har autorisert stien Fosseråsa i Geiranger som nasjonal turiststi.

Publisert 25.06.2019

–Vi autoriserer Fosseråsa i Geiranger som Nasjonal turiststi fordi den har viktige kvaliteter. På en Nasjonal turiststi er sikkerheten og hensynet til naturen ivaretatt. For å sikre naturverdier, opplevelseskvaliteter og sikkerhet, vil regjeringen fra neste år gi et fast grunntilskudd  til stier som autoriseres som Nasjonale turiststier. Fosseråa gir storslagen utsikt mot bratte fjell, mektige fossefall og en av de fineste fjordene på Vestlandet. sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Stier med svært stor attraksjonskraft

Inntil 15 stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi, og Fosseråsa i Geiranger er den første. Nasjonale turiststier skal være stier med svært stor attraksjonskraft og et betydelig antall besøkende med mange internasjonale gjester.

Stiene skal gjennom langsiktig og helhetlig planlegging tåle stort besøk uten at natur-, kultur- og opplevelseskvalitetene forringes. Besøket skal også skal bidra til lokal verdiskaping.

– Kriteriene for å bli Nasjonal turiststi er omfattende, og det at Fosseråså nå er førstemann er et resultat av godt arbeid i Geiranger over mange år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det vil være en ny søknadsfrist 1. september og vi forventer flere gode søknader.

Har redusert antall redningsaksjoner

I tillegg til autorisasjonsordningen, ble det i 2017 etablert en tilskuddsordning for Nasjonale turiststier. Det er siden da delt ut nesten 30 millioner.

Pengene har gått til å bygge nødbuer, innkjøp redningsutstyr, fjellvakttjeneste, bruer og stitilrettelegging, i tillegg til arbeid med besøksstrategier.

– Tilskuddsordningen har fungert; antall redningsaksjoner har gått betydelig ned, nødbuer og redningsutstyr har gjort hverdagen lettere for lokalt redningsmannskap, sier Ellen Hambro.

Stier som er autorisert vil bli prioritert ved tilskuddsordningen.

Samarbeid med Innovasjon Norge

Bredt samarbeid er en nøkkelfaktor for å lykkes i arbeidet på de Nasjonale turiststiene, og dette gjenspeiles også i det overordnede arbeidet med ordningen Nasjonale turiststier, der Innovasjon Norge deltar aktivt.  

Også i Innovasjon Norge er svært positive til at den første nasjonale turiststien nå er etablert:

– Nasjonale turiststier bidrar til å sette besøksforvaltning, lokal verdiskaping og ivaretaking av naturen i fokus. Innovasjon Norge ser med stor glede på at vi nå har fått den første autoriserte nasjonale turiststien på plass og ser frem til ytterligere autoriseringer i tiden fremover, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Fredag 28.juni markeres åpningen av Fosseråsa