Miljøstatus lansert i ny versjon

Hvordan er tilstanden for miljøet i Norge, og hvordan er utviklingen? Nettjenesten Miljøstatus er relansert med oppdaterte tall og data.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.06.2019

– Miljøstatus skal gjøre akkurat det navnet sier: Gi status for miljøet. Flere etater leverer denne informasjonstjenesten sammen. Oppdraget fra regjeringen er å gi oversikt over Norges mål i miljøpolitikken, og en faktabasert, helhetlig og overordnet presentasjon av miljøets tilstand og utvikling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

23 miljømål

Politikerne har fastsatt 23 nasjonale miljømål innen seks resultatområder: naturmangfold, kulturminner, friluftsliv, forurensning, klima og polarområdene.

For hvert mål har Klima- og miljødepartementet fastsatt miljøindikatorer som belyser utviklingen for målet.

Departementet har gitt Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Direktoratet for stråling og atomsikkerhet i oppdrag å vurdere måloppnåelsen for de 23 målene, blant annet på grunnlag av 95 miljøindikatorer.

Vurderingen skal gjøres årlig, og publiseres som del av nettstedet Miljøstatus.

– I tillegg til vurderingene våre, kan du på Miljøstatus se oss i kortene ved at vi her beskriver hvordan vurderingene er gjort, og på hvilket grunnlag. Alle indikatorer til de nasjonale miljømålene, og bakgrunnsdata om dem, er tilgjengelige, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fornyet Miljøstatus

Det siste året har det vært jobbet med å fornye og forbedre Miljøstatus. Hele tjenesten fremstår i ny drakt når den nå relanseres.  

Presentasjonen av Norges miljømål og visualiseringen av måloppnåelse er forbedret og forenklet. Alle temasider som beskriver tilstanden innen et miljøtema, hva som påvirker miljøet, konsekvenser og tiltak, er revidert.

I tillegg er det gjort en omfattende jobb knyttet til system for å håndtere data, karttjeneste og annen funksjonalitet. 

– Det er behov for et sted å gå for å finne fakta om miljøet og oversikt over hvordan tilstanden og utviklingen er. Vi ønsker at Miljøstatus skal fylle en slik funksjon. Flere statlige etater samarbeider om nettjenesten for å gjøre den helhetlig og dekkende, sier Ellen Hambro.

Internasjonalt nettverk om miljøstatus

Miljøstatus inngår i et internasjonalt nettverk for rapportering om miljø. Nettstedet inneholder derfor europeiske sammenligninger, og oppsummerer hvordan det går med miljøet i Europa og globalt.