Rovdyr: tilrettelegger for lokale fellingslag

En ny veileder skal gjøre jobben enklere for lokale fellingslag. Statens naturoppsyn har også økt bemanningen for å bistå mer ved felling av rovdyr.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.07.2019

– Det er krevende å felle rovdyr. Vi har laget veilederen som et verktøy for fellingslag landet rundt, for å gjøre jobben deres enklere, sier direktør for SNO, Morten Kjørstad.

Den nye veilederen gjennomgår lovverket som gjelder ved felling. Den forklarer ulike aktørers roller og ansvar, og hvilke metoder som kan brukes i fellingsforsøk.

Miljødirektoratet mener at veilederen vil være nyttig for medlemmer i fellingslagene, som grunnlag for kurs i fellingsarbeid, og som huskeliste og sjekkliste for etablerte fellingslag.

Deler erfaring

– Det enkelte medlemmet av et fellingslag får ofte begrenset erfaring med fellingsforsøk på rovdyr. Veilederen vil derfor presentere erfaringer som er samlet ved tidligere fellinger, slik at kunnskap og erfaring kan deles, sier Morten Kjørstad.

Erfaringer fra lokale fellingsledere har derfor vært et viktig grunnlag for arbeidet med veilederen.

Statens naturoppsyn (SNO) har egne fellingsledere som opererer over hele landet. Også disse har bidratt med sin kunnskap om utfordringer man møter i et oppdrag i felt.

Miljødirektoratet utvikler en digital rapporteringsløsning som framover skal samle opplysninger fra alle fellingslag om erfaringer de gjør seg. Nye erfaringer tas inn i veilederen når den med jevne mellomrom skal oppdateres.

Første versjon av fellingsveilederen publiseres som et dokument som kan lastes ned eller skrives ut. Den vil senere bli tilpasset slik at den er lett tilgjengelig for brukere som ønsker digital tilgang.

SNO bidrar i fellingsforsøk

I Statsbudsjettet for 2019 er bevilgningen til Statens naturoppsyn (SNO) sitt arbeid med rovdyr økt. Regjeringen satte av fem millioner kroner til å styrke SNOs feltvirksomhet, særlig for å kunne gi råd og bistand ved skadefelling.

– Midlene har gjort det mulig for oss å få på plass flere nye fellingsledere. Naturoppsynet kan derfor nå yte mer bistand til lokale fellingslag som ønsker det, sier SNO-direktøren.