Rovdyrsenter i Hedmark skal autoriseres

Miljødirektoratet tar nå imot søknader om å bli autorisert som besøkssenter med rovdyr som tema i Hedmark. Frist for å søke er 18. juni.

Publisert 23.05.2019

Det er regjeringen som har besluttet å etablere et nytt besøkssenter.

Dette blir det fjerde i rekken av sentre som formidler kunnskap om rovdyr og rovdyrspørsmål. Fra før finnes slike sentre i Flå i Buskerud, Namsskogan i Trøndelag, og Bardu i Troms.

Det nye senteret vil bli autorisert for fem år, og kan deretter søke om å re-autoriseres.

Søknad om autorisasjon sendes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter der det også finnes mer informasjon om ordningen. Her finnes:

  • Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter natur i Norge
  • Mal for autorisasjonssøknad
  • Mal for virksomhetsplan

Skjemaene fylles ut og lastes opp i søknadssenteret.

Fristen for å søke er 18. juni 2019.

Tildeling av midler for 2019 forutsetter Stortingets godkjenning av revidert nasjonalbudsjett.